Privacy policy - Servturn

Privacy reglement van Servturn

Servturn vindt uw privacy belangrijk en wil zich ten aller tijden houden aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit reglement geven wij inzicht in het wel of niet bewaren van gegevens. We handelen conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Servturn legt u gegevens vast wanneer

Wanneer u een bericht stuurt of als u zich inschrijft voor een seminar via de site servturn.com. Door middel van het invullen van het contactformulier op de website van servturn, geeft u toestemming dat de naam, e-mailadres en het telefoonnummer worden verzameld.

Het doel van de verzameling van de gegevens

De gegevens worden verzameld voor contact doeleinden met de betrokkenen. Tevens worden deze gegevens verzameld voor de uitoefening van de diensten van Servturn.

Welke gegevens legt Servturn vast:

Naam, emailadres en telefoonnummer (adres alleen op aanvraag van de participant). Servturn verzameld zo min mogelijk persoonsgegevens. De gegevens die verzameld worden blijven altijd beperkt.

Het gebruik van cookies is nog niet aan de orde

Alleen het aantal bezoekers wordt bijgehouden. Inschrijving gaat via de nieuwste hosting software Laravel.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wij verstrekken de naam aan de spreker / host. Wij verstrekken alleen contactgegevens aan de spreker / host indien gewenst door de participant. Verder worden voor geen enkele doeleinden gegevens verstrekt aan derden.

Beveiliging:

De site is versleuteld met een SSL code en dus Https beveiligd. Dit wordt verzekerd door TransIP. De lijst wordt bewaard in Laravel en dit is internationaal erkende beveiligde software. De site zal regelmatig worden bijgewerkt.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de membership van kracht is beide partijen kunnen op elk gewenst moment de membership beëindigen en daarmee ook het gebruik en het bewaren van de gegevens beëindigen.

Rechten van betrokkenen:

U heeft als betrokkenen op grond van de algemene verordening gegevensbescherming de volgende privacyrechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op beperking van verwerking
  • Recht op een menselijke blik bij besluiten
  • Recht op bezwaar te maken
  • Recht op duidelijke informatie betreft de persoonsgegevens.

Indien u gebruikt wenst te maken van een van bovenstaande rechten. Servturn gaat om kennisoverdracht en niet om marketing data. U kunt altijd contact opnemen met Servturn.

Servturn.com

Peter Strauss 06-51251005